Λίγα λόγια για εμάς

Η M.S PERANTONAKI δραστηριοποιείται στην κατασκευή μεταλλικών κτηρίων, με πολυετή εμπειρία και έχει έδρα τους Αποστόλους Πεδιάδος, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Καστέλλι Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης.
Αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη κατασκευή βιομηχανικών κτηρίων, στεγάστρων και ειδικών μεταλλικών κατασκευών με οποιεσδήποτε προδιαγραφές. Επιπλέον είναι δυνατή η κατασκευή ηλεκτρικών αγγειοπλαστικών τροχών, σιλό και δεξαμενών.
Διαθέτει άριστη τεχνογνωσία, εγγυάται την άριστη κατασκευή και την άμεση παράδοση.

Κύλιση προς τα επάνω